Ekintza hezigarriak

  • Eskola errefotzua
  • Ikasketa Teknikak
  • Irakurketa Kluba
  • Tailerrak: Lidergoa, ekipoen kudeaketa, Hizlaritza, Estresaren Kudeaketa

INFORMAZIO ESKAERA

ESKOLAZ KANPOKO BESTE JARDUERAK